06 - 21 59 87 77 e.peeters@ppno.nl

Uw arbodienst helpt u bij de wettelijke basisverplichtingen bij ziekte. Als werkgever hebt u echter meer (verplichte) taken, die belangrijk zijn om de werknemer snel terug te laten keren.

Uw arbodienst helpt u bij de wettelijke basisverplichtingen bij ziekte. Als werkgever hebt u echter meer (verplichte) taken, die belangrijk zijn om de werknemer snel terug te laten keren.

Uw arbodienst helpt u bij de wettelijke basisverplichtingen bij ziekte. Als werkgever hebt u echter meer (verplichte) taken, die belangrijk zijn om de werknemer snel terug te laten keren.

Verzuimadviseur

Begeleiding
re-integratietrajecten

Contact arbodienst/bedrijfsarts

Casemanager

Verzuimadviseur
Begeleiding
re-integratietrajecten
Contact arbodienst/bedrijfsarts
Casemanager